Posted in Kultura

Nejlepší léta slečny Jean Brodieové

Jedno z nezvýznamnějších děl anglicky psané literatury 20. století vydává v překladu Martina Pokorného „Svěřte mi děvče ve věku, kdy je tvárné, a je na celý život mé,“ prohlašuje sebevědomě učitelka dívčí…