Výstava IKONY MAKARIA TAUCE v Muzeu Karlova mostu

Při příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky České připravilo Muzeum Karlova mostu ve spolupráci s umělcem Makariem Taucem výstavu ikon. Touto výstavou vyjádří Muzeum Karlova mostu společně s umělcem poctu osobnosti sv. Anežky České.

Na této jedinečné výstavě jsou prezentovány ikony z posledních let umělcovy tvorby, mezi nimiž bude i kopie deskového obrazu Zbraslavské Madony a konvexní zrcadlo inspirované Janem van Eyck. Ikony zachycují scény ze života Ježíše Krista, bohorodičky a jiných světců. Kromě samotných ikon budou vystavena i díla inspirovaná například uměním starých italských mistrů.

Cílem výstavy je prezentace a přiblížení křesťanského umění, které má v byzantské ikonové tvorbě tradici skoro již 2 000 let.

Makarius Tauc se narodil v Praze, vystudoval uměleckoprůmyslovou školu a v roce 1978 emigroval do Švédska, odkud se v roce 1985 přestěhoval do Wiesbadenu v Německu. Malováním ikon se zabývá od počátku 80. let. Do té doby studoval techniky mistrů pozdní renesance. Poté studoval jak ruskou, tak i byzantskou techniku ikonové malby. V polovině 80. let, v průběhu příprav svatořečení Anežky České, byl požádán českou katolickou obcí ve Frankfurtu, aby namaloval deskový obraz sv. Anežky. Obraz měl být po svatořečícím obřadu darován českou obcí papeži Janu Pavlovi II. Na základě tohoto deskového obrazu byl následně umělec požádán, aby namaloval svatořečící obraz Anežky České, jehož zvětšená kopie pak v den svatořečícího aktu visela na Svatopeterské bazilice ve Vatikánu. Pád železné opony byl započat 5 dní po svatořečení Anežky České, tedy dne 17. 11. 1989 Sametovou revolucí.

K prvnímu výročí svatořečení Anežky České uspořádal Makarius Tauc v listopadu 1990 za spolupráce Galerie Melantrich první výstavu ikon v Praze.

K desátému výročí svatořečení sv. Anežky namaloval Tauc deskový obraz sv. Anežky pro katedrálu sv. VítaVáclava a Vojtěcha na Pražském hradě. Tento rozměrný deskový obraz byl v katedrále vysvěcen dne 12. 11. 1999 biskupem Jaroslavem Škarvadou a umístěn na vnější stěně Svatováclavské kaple, kde je možné jej zhlédnout. V současné době je kopie obrazu umístěna v Muzeu Karlova mostu.

Taucovy práce se nacházejí na nejrůznějších místech Evropy a USA. K významným objednavatelům jeho ikon patři katoličtí, pravoslavní i protestanští křesťané.

Nejdůležitější práce:

1988 – první deskový obraz svaté Anežky České, který je předán papeži Janu Pavlu II. v den svatořečení Anežky České (12. listopadu 1989) prostřednictvím zástupce české katolické církve

1989 – oficiální svatořečící obraz Anežky České

1990 – kopii Zbraslavské Madonny předává kardinál Tomášek tehdejšímu americkému prezidentu Bushovi. Pro katolickou obec v Nyamangadice (Burundi, Afrika) a pro klášter St.Ottilien v Německu maluje ikonu sv. Otilie

Z posledních prací:

2008 – oltářní ikona sv. Josefa s výjevy z jeho života — Leutkirch

2018 – dvě oltářní ikony sv. Terezy z Avily a sv. Jana z Kříže pro karmelitánský klášter ve Španělsku

2008 – 2019 – kompletní rozmalování kostela sv. Jana Křtitele v Briihlu u Kolína n. Rýnem

V období 5. — 21. listopadu je výstava zpřístupněna široké veřejnosti. Provozní doba muzea 10:00 – 18:00 hod.

Vstup na výstavu je zahrnut ve vstupence do Muzea Karlova mostu. 

Pavel Fryml, šéfredaktor