Miniškolka Modřice: Školka, do které se těší děti i rodiče

Miniškolka Modřice přináší rodičům i dětem zázemí, kde se nejmenší hravou formou dozví spoustu informací a bude o ně skvěle postaráno.

Jaký je rozdíl mezi státní školkou a miniškolkou Mrňata

Miniškolka Modřice za vás vyřeší starosti s hlídáním. Většina žen je postavena během svého života před zásadní otázku: Jak skloubit kariéru a mateřství? Ať se do práce chcete vrátit s předstihem či jednoduše do práce musíte, nutnou podmínkou je mít možnost dát ratolest někam, kde o ni bude dobře postaráno. Jestliže neuspějete ve státní školce, je nutné hledat jinou možnost.

A právě tu tu nabízí Miniškolka Mrňata. Tato školka představuje alternativu vůči běžnému předškolnímu zařízení. Výhodou je, že tato instituce přijímá mladší děti, už cca od 2 let. Dalším specifikem je menší počet dětí v jedné třídě. Díky tomu je více času na individuální přístup ke každému dítěti.

Jak to ve školce Modřice funguje

To umožňuje, aby si dítě pobývající v miniškolce Mrňata lépe rozvíjelo sociální dovednosti, sebeobsluhu a řadu dalších oblastí. Jestliže dítko zatím něco neumí, není to problém. Počítá se s tím, že děti v tomto věku nejsou soběstačné a každé si osvojuje věci odlišným tempem. Některé jsou současně více fixované na rodinu a domácí prostředí a je jim potřeba s adaptací pomoci.

V miniškolce Modřice je proto personál schopen nejen zajistit zdárný průběh oblékání či hygieny, lze sem přivést i dítě, které je zatím na plenách nebo je zvyklé nosit dudlík. Důležité tak jen je, aby rodiče na všechny pomůcky a oblečení pamatovali a dali je dítěti s sebou. U oblečení nezapomeneme na pohodlí a na to, aby mělo dítě co na sebe i na ven, během horšího počasí.

Program v miniškolce Mrňata

Školka Mrňata samozřejmě klade důraz i na všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Kvalifikované učitelky zajišťují nejen pedagogický dohled nad dětmi, ale formou her, písniček, říkanek, pohybových aktivit a dalších kreativních činností pro děti vytvářejí smysluplnou náplň každého dne.

Odměnou dětem i dospělým jsou výlety mimo prostory miniškolky Modřice. Pestrý program čítá v průběhu roku výlety, návštěvy divadel atd. Vítaným osvěžením každodenních rituálů jsou rovněž pořádané oslavy. Děti jsou vedeny nejen k zájmu o kulturní aktivity, ale také o sport.

Rok je v miniškolce Mrňata tématicky rozdělen do čtyř ročních období. Děti tak nezůstanou ochuzeny ani o oslavy Vánoc, atmosféru Halloweenu a další akce spojené s určitými dny v roce.

Miniškolka Mrňata je denně otevřena již od 7 do 17 hodin. Díky tomu si můžete odvoz dítěte do školky a jeho vyzvedávání snadno přizpůsobit svým pracovním povinnostem. Dítě samozřejmě nemusí do školky docházet denně. Možný je pouze pobyt například 1x v týdnu, chceme-li ho začít na prostředí školky pozvolna zvykat, což některým dětem vyhovuje více.