Retro Gallery a dílo Zdeňka Buriana

Výstava Širým světem v sálech Obecního domu v Praze představuje více než 200 originálů malíře Zdeňka Buriana, jejichž prostřednictvím můžete nahlédnout do barvitých končin světů minulých, současných i smyšlených.

Expozice člení Burianovu tvorbu do tematických celků, v nichž se umělcova individualita projevila nejvýrazněji. Jednotlivé kapitoly tak představují ilustrace k legendárním dobrodružným příběhům Jacka Londona, Julese Verna, Rudyarda Kiplinga, Roberta Louise Stevensona, Karla Maye či Arthura Ransoma, dále kvašové malby k cestopisným knihám Enriqua Stanka Vráze nebo ilustrace k vědecko-fantastickým titulům Vladimira Obručeva a Ludvíka Součka.

Volná malba a knižní obálky s rysy exotiky a dobrodružného romantismu zastupují další oblast Burianovy tvorby. V neposlední řadě je možno zhlédnout reprezentativní celek geografických děl Země a lidé, zprostředkovávající divákům obrazy dalekých krajin a jejich obyvatel. Návštěvníci se mohou těšit i na pravěké obrazové rekonstrukce, které vznikly ve spolupráci s paleontologem Josefem Augustou a které se těší velkému diváckému zájmu již po desetiletí.

Výstava Zdeňka Buriana, která prezentuje originály ze soukromých sbírek, je svědectvím pozoruhodné tvorby veskrze pozoruhodného umělce, jenž dokázal svou imaginací a realistickým rukopisem překlenout pomyslnou propast mezi „ryzím“ uměním a masovou výtvarnou tvorbou a stal se trvalou součástí našeho kulturního dědictví. Partnerem výstavy je nakladatelství Albatros. Zdeněk Burian (1905 Kopřivnice – 1981 Praha) Výjimečnou osobnost malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana uznávají celé generace čtenářů různého vzdělání a temperamentu. Svými kresbami a malbami výrazně poznamenal a ovlivnil knižní ilustraci. Zejména to platí o ilustracích dobrodružného žánru a o malířově ztvárnění příběhů z pradávných dob. Právě v této oblasti našel odvahu experimentovat a dovedl do originálních podob některé výtvarné techniky, které se pro něho staly synonymem.

Rovněž Burianovy obrazové paleontologické rekonstrukce, za jejichž vědeckou správnost ručili odborní poradci, vytvořily jak pro laickou, tak odbornou scénu důvěryhodné ikony prehistorických živočichů a krajin. Vizuální ztvárnění pravěku bylo natolik přesvědčivé a emocionální, že Burianovy obrazy pronikly i do vědeckých publikací a institucí v zahraničí. Umělec, který výtvarně zhmotnil naše fantazie, exotické sny i dobrodružné touhy, prožil svůj život v téměř celém 20. století, během něhož vyzrál v úchvatného vypravěče pravěku a napínavých příběhů.

Retro Gallery Retro Gallery se dílem Zdeňka Buriana zabývá dlouhodobě. Věnovala mu velkou retrospektivní výstavu Na vlně dobrodružství v Obecním domě (2013), kde byly představeny ilustrace děl Jacka Londona, Karla Maye, Arthura Ransoma, Julese Verna a Enriqua Stanka Vráze. I výstava v Museu Kampa Až na konec světa (2014–2015) zaznamenala velký divácký úspěch představením Burianových obálek dobrodružné literatury a tematických olejomaleb pro časopis Širým světem. Retro Gallery nyní v Obecním domě prezentuje dosud nejkomplexnější přehlídku Burianovy tvorby ze soukromých sbírek nazvanou Širým světem. Zájem Retro Gallery se nekoncentruje pouze na Burianovo dílo. Mezi nedávné projekty patřila úspěšná výstava Retrospektiva věnovaná malíři Kamilu Lhotákovi, pořádaná ve spolupráci s Národní galerií v Praze. Retro Gallery se rovněž věnuje vydavatelské činnosti, ve které se zaměřuje zejména na publikace o výtvarném umění.

K výstavě je připravena celá řada doprovodných programů, jakými jsou pravidelné komentované prohlídky i nabídka programů pro školy. Pro dětské návštěvníky jsou k dostání ve výstavním obchodě pracovní listy s rozmanitými úkoly a informacemi k výstavě. Ve výstavním obchodě je možno zakoupit rovněž výpravný katalog Zdeněk Burian: Širým světem s kvalitními reprodukcemi všech vystavených děl. V nabídce naleznete i katalogy z předchozích výstav Zdeňka Buriana, velkoformátové pohledy, plakáty a knihy z nakladatelství Albatros Zdeňkem Burianem ilustrované.