Čím překvapí Galerie hl. města Prahy v roce 2019

Galerie hl. města Prahy připravila na příští rok program, který by mohl uspokojit široké spektrum diváků. Je zde několik projektů, které vznikaly a byly tříbeny po mnoho let a dnes dospěly k podobě, kdy je můžeme považovat za důležitá sdělení veřejnosti. Karafiát a samet přiblíží dvě geograficky poněkud odlehlá místa a revoluce, které jsou si v mnoha ohledech podobné i vzdálené. Vztahy Portugalska a Česka jsou v politické rovině poněkud neutrální až vlažné, avšak na úrovni konkrétních lidí jsou velice vřelé
a nadstandardní – stačí připomenout Václava Havla.

Obrazem, zvukem a jejich vzájemnou komunikací či dokonce propojením se výtvarné umění zabývá už od dob avantgardy. Tato experimentální snaha přetrvává v určitých vlnách větší či menší intenzity až do současnosti. Téma prolínající se tvorbou řady umělců, které GHMP dlouhodobě sleduje, bude nyní prezentováno rozsáhlým souborem děl našich i zahraničních tvůrců, kteří se k tomuto proudu hlásili a hlásí a tvoří páteřní linii této tendence.

K výstavě Bedřicha Dlouhého se rovněž schyluje již mnoho let. Chceme připomenout jeho dílo plné nadhledu a ironie přednesené mistrovským rukopisem, které však nejenom baví svým často dadaistickým humorem, ale zároveň s velkou mírou angažovanosti sleduje mentální stav společnosti.

Z velkých výstav bych ráda upozornila na „návrat“ Devětsilu, který bychom rádi ukázali v co nejširším dosažitelném rámci, jenž zahrne všechny výtvarné, mimovýtvarné
a publikační aktivity tohoto hnutí zasahujícího do mnoha společensko-kulturních jevů své doby.

GHMP pokračuje i v sochařských výstavách na zámku Troja a rozvíjí také cyklus Start up,věnovaný etablujícím se umělcům.

V Colloredo-Mansfeldském paláci se vracíme k dílu Květy Pacovské výběrem z jejích grafických prací a připomeneme také předčasně uzavřené dílo naší kolegyně, malířky
a grafičky Michaely Maupicové, která odešla letos ve věku 36 let.