Dům u Sixtů má naději na lepší budoucnost

Již 20 let chátrá a není využit rozsáhlý soubor domů u Staroměstského náměstí mezi ulicemi Celetná, Kamzíková a Železná. Včera dostali zastupitelé HMP možnost si celý komplex a jeho místy neutěšený stav prohlédnout. Investor, který zde plánoval vybudovat rozsáhlý komplex s hotelem Ritz-Carlton opakovaně  nesplnil smluvní podmínky, když projekt nerealizoval v termínu do 20. září 2017.  Byl k tomu zavázán hned 4 nájemními smlouvami, z nichž první byla uzavřena v roce 1996, další v 1997 a 2015. Do konce roku 2017 však práce dokončeny nebyly. Hlavní město proto v prosinci 2017 všechny smlouvy vypovědělo.

Praha vypověděla nájemní smlouvy z nemovitostí, které patří městu. Město tak má v tuto chvíli příležitost zvážit další budoucnost této části historického centra, jejíž historie sahá do 13. století, a možnost stanovit jasné podmínky, za kterých může být městský majetek využit. Část komplexu je v majetku hlavního města Prahy, větší část nemovitostí je v držení BUCENTAURO TRADE, s.r.o. Investor i nadále usiluje o realizaci projektu hotelového komplexu. Další postup města projedná již v nejbližších týdnech Majetková komise Rady HMP.  

„Hlavní město má jedinečnou příležitost zamezit necitlivému využití historických domů v exponované lokalitě. Domy by měly plnit nejlépe více funkcí. Chybí zde například rezidenční bydlení, které by mohlo lokalitu oživit. Bytů, obzvláště městských, totiž Praha nemá nazbyt a bydlení je třeba chránit obzvláště v Praze 1, která trpí masivními dopady turistického průmyslu. Poté, co se nám podařilo zpřístupnit veřejnosti nedaleké Radniční domy, které devět let chátraly, je komplex U Sixtů další příležitostí k zachování a navrácení historického centra k užívání také Pražanům,” uvedla Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy.